ข้อตกลงการใช้งาน

iTpart ไม่รับเวบไซท์ดังต่อไปนี้
  • เวบไซท์ส่งเมล์จำนวนมากๆ (Spam mail, Junkmail)
  • Adult website รวมทั้งสื่อลามกอนาจาร
  • ดาวน์โหลดเพลง เช่น MP3, wma, mpeg (ต้องได้รับอนุญาติจากโฮสก่อน)
  • เวบไซท์เกี่ยวกับสิ่งผิดกฏหมายต่างๆ
  • เปิดบริการอีเมล์ฟรี ยกเว้นเซท mx ไปที่ mail server อื่น
  • แบ่งพื้นที่ให้ผู้อื่นเช่าอีกต่อหนึ่ง หรือแบ่ง/นำทรัพยากรณ์แจกจ่ายให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ฟรี เช่นฟรีบอร์ด ฟรีสมุดภาพ ฟรีสมุดเยี่ยม แบ่งพื้นที่ใช้ content อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาโดเมนหลัก ทั้งนี้ท่านจะต้องได้รับอนุญาตกับทางโฮสก่อน
  • IRC
หากเกิดกรณีพิพาทฟ้องร้องขึ้นเนื่องจากท่านละเมิดลิขสิทธิ
ทาง iTpart จะไม่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น